Berichten

Soms worden er zulke tenenkrommende voorbeelden van storytelling aangehaald waarbij de plank zo volkomen mis wordt geslagen, dat ik daar wat van moet vinden.