Berichten

Ratten, muizen en kakkerlakken. De meeste mensen beginnen al te gillen bij het horen van de naam van deze dieren. Vlooien, teken en bedwantsen. Begint het al te jeuken?

Op deze zomerse lentedag zijn we te gast bij Einder Communicatie. Een bureau met idealen, waar hard gewerkt wordt en nog veel harder wordt gelachen. En opvallend veel geniest ook.

“Pardon, hoeveel?” vraag ik verontwaardigd. “En dan zit ik in Arnhem Zuid! Nee, dacht het niet!” Boos hang ik op. Het is toch echt ongelooflijk, maar liefst 20% van de kantoorpanden in Nederland staat leeg en met deze prijzen begrijp ik ook wel waarom.

Facebook herinnert me even haarfijn aan mijn misstap vandaag exact een jaar geleden. Precies een jaar geleden dacht ik ook dat ik nu volledig gerevalideerd zou zijn. De praktijk bleek echter weerbarstiger.

Soms worden er zulke tenenkrommende voorbeelden van storytelling aangehaald waarbij de plank zo volkomen mis wordt geslagen, dat ik daar wat van moet vinden.